עברית  |  English  |  العربية  |  
מקורות מקצועיים לקריאה: הטיפולי והפוליטי


 •        Aldarondo E. (2007). Advancing Social Justice Through Clinical Practice. Lawrence Erlbaum Associates.
 •        Altman N. (1995). The Analyst in the Inner City: Race, Class, and Culture through a Psychoanalytic Lens. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
 •         Aron A. and Corne S. (Eds.). (1996). Writings for a Liberation Psychology – Ignatio Martin-Baro. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 •        Berman E. (2003). Israeli Psychotherapists and the Israeli-Palestinian Conflict. Psychotherapy and Politics International, 1(1):1-16.
 •        Chodorow, N. (1989). Feminism and Psychoanalytic Theory. New Haven, CN: Yale University Press.
 •        Cohen S. (2001). States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering. Cambridge, UK: Polity press.
 •        Comas-Diaz L. (2012). Multicultural care: A clinician's guide to cultural competence. Washington, DC: American Psychological Association.
 •        Costigan L. (2004). Social awareness in counseling. Lincoln, NE: iUniverse.
 •        Danto E. A. (2005). Freud's Free Clinics: Psychoanalysis and Social Justice, 1918-1938. New York, NY: Columbia University Press.
 •        Eichenbaum L. and Orbach S. (1982). Outside In… Inside Out – Women Psychology: A Feminist Psychoanalytic Approach. New York, NY: Penguin Books.
 •        Foster A.. Dickinson A., Bishop B.and Klein J. (Eds.) (2006). Difference: An avoided issue in practice. London: Karnaac books.
 •        Foucault M. (1973). The Birth of the Clinic: An Archeology of Medical Perception. New-York: Vintage Books.
 •        Fox D. R. and Perilleltensky I. (Eds.) (1997). Critical Psychology: An Introduction. Beverly Hills, CA: Sage.
 •        Frosh S. (1999). The Politics of Psychoanalysis: An Introduction to Freudian and Post-Freudian Theory (second edition). New York, NY: New York University press.
 •        Gampl, Y. (2000). Reflections on the prevalence of the uncanny in social violence. In A.C.G.M. Robben and M.M. Suarez-Orozco (Eds). Cultures under siege: Collective violence and trauma. (pp.48-69).  Cambridge: Cambridge University Press.      
 •        Grand, Sue (2010). The Hero in the Mirror. NY: Taylor & Francis.
 •        Greenbaum, C.W., Veerman, P., and N., Bacon-Shnoor (2006). Protection of Children During Armed Political Conflict: A Multidisciplinary Perspective. Antwerpen-Oxford: Intersentia.
 •         Hadar, Uri (2013). Psychoanalysis and Social Involvement: Interpretation and Action. Palgrave Macmillan.
 •        Jacoby R. (1975). Social Amnesia: A Critique of Contemporary Psychology from Adler to Laing. Boston, MA: Beacon Press.
 •        Jacoby R. (1983). The Repression of Psychoanalysis: Otto Fenichel and the Political Freudians. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
 •         Jun H. (2010). Social justice, multicultural counseling and practice: Beyond a conventional approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
 •        Lago C. and Smith B. (eds.) (2003). Anti-discriminatory counseling practice. London: Sage.
 •        Layton L., Hollander N. C. and Gutwill S. (Eds.) (2006). Psychoanalysis, Class and Politics: Encounters in the Clinical Setting. New York, NY: Routledge.
 •        Milton M. and Legg C. (2000). Politics in Psychotherapy: Therapists' Responses to Political Material, Counseling Psychology Quarterly, 13 (3), 279-291.
 •        Mitchell J. (1974). Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Psychoanalysis. New York, NY: Penguin Books.
 •        Moodley R. and Palmer S. (Ed.) (2006). Race, Culture and Psychotherapy: Critical Perspectives in Multicultural Practice. New York, NY: Routledge.
 •        Papadopoulos, R.K. (2002). Therapeutic care for refugees: No place like home. Karnac.      
 •        Proctor G., Copper M. and Sanders P. (Eds.) (2006). Politicizing the Person- Centred Approach. Ross on Wye, UK: PCCS Books.
 •        Reich W. (1970). The mass psychology of Fascism. London: Souvenir Press.
 •        Ruderman E. and Tosone C. (eds.) (2013). Contemporary Clinical Practice: The Holding Environment under Assault. New York, NY: Springer.
 •        Samuels A. (1993). The Political Psyche. New York, NY: Routledge.
 •        Samuels A. (2001). Politics on the Couch: Citizenship and the Internal Life. New York, NY: Karnac books.
 •        Totton N. (Ed.), The Politics of Psychotherapy: New Perspectives. Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
 •        Totton N. (2000). Psychotherapy and Politics. London: Sage publications.
 •        Ullman, C. (2011). Between Denial and Witnessing: Psychoanalysis and Clinical Practice in the Israeli Context. Psychoanalytic Perspectives 8(2), pp. 179-200.
 •        Whachtel P. L. (1989). The Poverty of Affluence: A Psychological Portrait of the American Way of Life. New York, NY: Free Press.

 

 • אלון נ. ועומר ח. (2005). השטן שבינינו: מדמוניזציה להידברות. צפת: הוצאת ספרים.
 • אליצור, י. (2012). כתם של עננה קלה: חיילים, צבא וחברה באינתיפאדה. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 • בר-און ד. (2005). על האחרים בתוכנו: תמורות בזהות הישראלית מנקודת ראות פסיכולוגית-חברתית (מהדורה שנייה). באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון.
 • גל ר. (עורך). (1990). המלחמה השביעית: השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
 • חלבי ר. (עורך) (2000). דיאלוג בין זהויות: מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 • ליטבק-הירש, ט. וצ'ייטין, ג'. (2010). דרכים מצטלבות: דרכי התבוננות פסיכולוגית–חברתית על החברה הישראלית בעקבות דן בר–און. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.
 • פוקו מ. (1972). תולדות השיגעון בעידן התבונה. ירושלים: הוצאת כתר.
 • שטיין י. (2003). החלילן מוינה: על פרויד ועל אחריות אישית. ירושלים: הוצאת כתר.
תודה לד"ר ניסים אבישר על ההפניה למרבית המקורות

[Top]

כל הזכויות שמורות לפסיכואקטיב ©

  OnLine Station  

לייבסיטי - בניית אתרים